Dotace

 

dotaceZajistíme pro Vás kompletní agendu ohledně dotačních programů včetně kompletace všech podkladů, vyplňování formulářů a podání žádosti o dotaci  z těchto zdrojů:

Dotační program bytové domy PANEL 2013+

 • poradíme vám, jak získat finanční prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení.
 • program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové).
 • program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.
 • podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 468/2012
  • úrok - již od Referenční sazby Evropské komise, která je od ledna 2013 1,09% p.a.
  • fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let.
  • zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru
 • výše podpory v rozmezí mezi 2,5-4% bodu.
 • žádost se podává před zahájením opravy nebo modernizace
 • podmínkou pro udělení podpory je skutečnost, že dodavatelem opravy nebo modernizace domu jsou subjekty, které mají zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti.
 • další informace naleznete na www.sfrb.cz

 
Dotační program Nová Zelená úsporám

Tento program zajištuje finance na realizace, jejichž výsledkem je úspora energie a také využití obnovitelných zdrojů energie v domech a bytech.

 
Podpora je určena pro:

 • projekty, které sníží energetickou náročnost budovy na vytápění při využití částečného nebo celkového zateplení objektů
 • projekty pro výstavbu nových domů (rodinných i bytových), které splňují pasivní energetický standard.
 • projekty plánující výměnu neekologických a zastaralých zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za ekologické a nízkoemisní zdroje (biomasa a účinná tepelná čerpadla) u rodinných a bytových domů.

 
Výše dotace na objekty k bydlení

 • Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40% = podpora 25% z uznatelných nákladů
 • Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % = podpora 35 % z uznatelných nákladů
 • Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % + instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s garantovanou účinností = podpora 50 % z uznatelných nákladů

 
Formy podpor pro veřejné budovy

 • přímá podpora až 90% z celkových způsobilých výdajů
 • pravidla jako u Operačního programu Životní prostředí (stanovení maximální výše podpory na m2 každé konstrukce obálky budovy)
 • omezeno pravidly veřejné podpory – ještě není notifikace programu NOVÁ Zelená úsporám u Evropské komise pro schválení možnosti poskytovat veřejnou podporu

 
Časový harmonogram Zelená úsporám II:

 • březen 2013 - vypsání 1. výzvy pro příjem žádostí s předpokládanou alokací 1,4 mld. Kč pouze na rekonstrukci rodinných domů z důvodu nejrychlejší přípravy a schvalování projektů a tím nejrychlejší přínos pro ekonomiku
 • srpen 2013 - zahájení příjmu žádostí v rámci první výzvy
 • podzim 2013 - administrace žádostí v rámci první výzvy
 • podzim 2013 - první vyplacené prostředky v rámci první výzvy
 • 2014 - vyhlášení výzvy pro objekty veřejné služby
 • 2015 - realizace úsporných opatření v objektech veřejné služby

Do programu zařadí práce započaté od 1. ledna 2013, žádosti o dotaci na rekonstrukci domu budou občané moci podávat od srpna 2013.
Další informace naleznete na www.nova-zelenausporam.cz

 
K těmto programům zajišťujeme komplexní služby

 • vytvoříme energetický posudek budovy
 • zpracujeme projektovou dokumentaci dle konkrétních požadavků programu
 • zpracujeme a podáme Vaši žádost
 •  vystavíme Průkaz energetické náročnosti budov (podklad pro hodnocení úspor)
 • v případě vysoké energetické náročnosti Vaší budovy zaručujeme po našem zásahu zásadní změnu a posun do velmi nízkého stupně energetické náročnosti!
 • ve všech otázkách týkajících se programu zajišťujeme poradenství zdarma

 
Operační programy životního prostředí (OPŽP)

OPŽP je dalším z dotačních programů. Poskytneme Vám poradenství pro získání financí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky.  Jedná se o projekty na ochranu a zlepšování stavu přírody a krajiny.

 
Projektové práce - kompletní zpracování projektové dokumentace

 • vytvoříme projekt dle konkrétních požadavků dotačního programu
 • zpracujeme projekt technického zařízení budov
 • zpracujeme rozpočet stavebních prací
 • navrhneme nejvýhodnější energeticky úsporná opatření
 • určíme rozsah stavebních prací
 • samozřejmostí je závěrečné vyhodnocení akce
 • zajistíme stavební administrativu
 • poskytneme technický dozor investora
 • vytvoříme plán a koordinaci BOZP