Zateplování
a revitalizace

Zteplování je dnes zásadním klíčem k  úsporám energií za vytápění pro všechny typy domů.

Revitalizace

Revitalizace objektů řeší často havarijní stav domů, statické poruchy objektů a jejich jednotlivých částí, jako jsou balkony, lodžie, výtahy, či plynové a elektrické rozvody. Revitalizace znamená celkové prodloužení životnosti objektu, řeší estetickou stránku moderního bydlení a v neposlední řadě je významným krokem k úsporám financí majitelů nemovitostí.

Zateplování

zateplováníLogickou součástí revitalizace, jež zásadně zvyšuje budoucí hodnotu nemovitosti na realitním trhu, je zateplování. Zateplování výrazně řeší nedostatečnou tepelnou izolaci u starších typů nemovitostí, která často znamená promrzání zdiva, velké tepelné ztráty a v neposlední řadě i riziko poškození zdiva. V těchto případech zdaleka nestačí vnitřní izolace uvnitř bytů.  Ta sice dokáže omezit úniky tepla, neřeší však promrzání zdiva. Byty se rychle ohřejí, ale také rychle teplo ztratí. Častým problémem dnešních domácností je i přítomnost nežádoucích zdravotně závadných plísní.  Tyto problémy vyřeší zateplení objektu. Zateplujeme kompletně celý objekt – ploché i šikmé střechy, obvodový plášť objektu, případně i stropy v suterénních prostorech. Kompletní zateplování má přímý dopad na majitele bytů a domů, kdy výrazně šetří jejich výdaje za vytápění a celkově zlepšuje kvalitu jejich bydlení.  

Nesporné výhody revitalizace a zateplování

  • snížení provozních nákladů a celkové ekonomiky provozu budov
  • zásadní zlepšení vzhledu domu
  • zvýšení hodnoty nemovitosti na realitním trhu
  • celkové zlepšení kultury bydlení
  • rychlá a trvalá návratnost investice

Články

Mýty o zateplování